Tajnost podataka:

Registrovanje na www.caprioloclub.com podrazumeva upisivanje brojnih ličnih podataka. Smatramo da smo u obavezi da Vas obavestimo o tome šta se događa sa tim podacima i u koje svrhe ćemo ih koristiti.

Capriolo club smatra zaštitu ličnih podataka na Internetu obaveznom stoga je i sajt tako napravljen i zaštićen da bi svoj bicikl mogli bezbedno da registrujete i pokrenete on-line garanciju. Podaci koje ostavite na sajtu služe samo za namenu obaveštavanja i podsećanja o tome kada trebate da odete na servis, koliko vam još važi garancija i slično. Vaši podaci će se čuvati u tajnosti i neće biti ustupljeni trećim licima.

Capriolo club se obavezuje da će trajno čuvati sve lične podatke svojih korisnika.

Ako smatrate da web lokacija www.caprioloclub.com ne odgovara zadatim pravilima postupanja s podacima, pošaljite svoje primedbe na adresu info@caprioloclub.com