Garantni list može da postoji u više oblika:

- u papirnom obliku
- u digitalnom obliku (on-line garancija)

Papirna garancija se dobije po kupovini bicikla, a da bi se takva garancija sačuvala uvek, potrebno je da registrujete svoj bicikl na sajtu www.caprioloclub.com

Prednosti on-line garancije su sledeći:

- ne može da se izgubi, jednom evidentirana bicikla, ostaće evidentirana uvek u sistemu
- u sklopu garantnog lista će postojati i servisna knjižica pa će ovlašćeni serviser znati tačno kada je menjan koji deo
- ukoliko se popuni on-line garantni list, vaš bicikl će moći da se evidentira i zaštiti od krađe, u slučaju servisiranja ukradenog bicikla, moći će lakše da se dođe do počinioca krađe.

Za on-line garanciju je potrebno izdvojiti samo par minuta, uradite to sada